Een deurwaarder inschakelen kan een goed idee zijn in veel gevallen als je een vordering wil incasseren

Hoewel incassanten niet zonder reden moeten dreigen met het gebruik van deurwaarders, noemen velen de verschillende uitkomsten voor mensen die ervoor kiezen om hun schulden niet te betalen en huis-aan-huis-incasso’s worden in dit stadium vaak genoemd als een optie. Debiteuren kunnen verdere actie vermijden door te onderhandelen met incassobureaus, waarvan velen bereid zouden zijn om langere of kortere betalingstermijnen te accepteren. Als de situatie niet vroegtijdig wordt opgelost, kunnen de deurwaarders helaas worden geïnstrueerd om de betaling te innen.

Wie zijn deurwaarders?

Gerechtsdeurwaarders zijn mensen die zijn aangesteld om onbetaalde vorderingen te innen. Zij zijn geen overheidsagenten of politieagenten, maar zoals hieronder vermeld, hebben sommigen beperkte aanhoudingsbevoegdheden in uitzonderlijke omstandigheden.

Vaak werken de deurwaarders in teams en worden ze ingehuurd om debiteuren te lokaliseren en de betaling van schulden of boetes veilig te stellen. Incassobureaus geven de deurwaarders vaak opdracht om debiteuren te bezoeken die herhaalde verzoeken om hun rekeningen te vereffenen hebben genegeerd. In sommige gevallen worden deurwaarders door de rechtbank aangesteld om uitspraken van de County Court (CCJ’s), achterstallige inkomstenbelasting, alimentatie voor kinderen en andere boetes, boetes of gemiste betalingen te innen. Het onderscheid tussen door de rechtbank aangewezen deurwaarders en degenen die door een schuldeiser of incassobureau zijn ingehuurd, kan zeer belangrijk zijn.

Kunnen deurwaarders het eigendom van een schuldenaar betreden?

U hoeft geen deurwaarder in uw woning te laten en zij kunnen uw woning niet agressief betreden. Een deurwaarder kan echter wel uw eigendom binnenkomen als hij dat op een rustige manier heeft gedaan.

Rustig binnengaan beschrijft elke vorm van toegang die geen geweld gebruikt; zo kunnen deurwaarders legaal binnenkomen via een ontgrendelde deur of een openstaand raam (zelfs als het raam ontgrendeld is, moet het raam op zijn minst een beetje op een kier staan voordat een deurwaarder rustig binnen kan komen). Zodra een deurwaarder een eigendom heeft betreden, heeft hij het recht om zich op een ander moment weer toegang te verschaffen, op voorwaarde dat dit gebeurt met het oog op het verkrijgen van een in beslag genomen eigendom met geweld (op het eigendom, niet op de bewoners).

Een deurwaarder inschakelen kan om verschillende redenen een goed idee zijn

Het beste beleid voor de behandeling van deurwaarders is om hen nooit een eigendom te laten betreden. Vergeet niet dat een gerechtsdeurwaarder, als hij eenmaal vreedzaam is binnengekomen, met krachtiger middelen zal kunnen terugkeren. Bewoners moeten daarom alle pogingen van deurwaarders om vreedzaam binnen te komen vermijden; gangbare technieken die deurwaarders gebruiken zijn onder meer beweren dat ze het recht hebben om binnen te komen, erop aandringen dat ze alleen maar willen praten en vragen om het toilet te gebruiken. Als een kind de deur van een deurwaarder opent, wordt de deurwaarder geacht niet vreedzaam te zijn binnengegaan en moet er een klacht worden ingediend bij de werkgever van de deurwaarder, de lokale overheid, de incassobureau, de crediteur of de ombudsman van het parlement en de gezondheidsdienst.

Waarom kiezen veel mensen er voor om een gerechtelijke deurwaarder in te schakelen in Nederland

Weigering van toegang tot een deurwaarder is in veel gevallen toegestaan, maar weigering of verzet mag op zich niet illegaal zijn; een persoon kan bijvoorbeeld geen onredelijk fysiek geweld gebruiken om de deurwaarders de toegang tot een woning te ontzeggen. Gerechtsdeurwaarders hebben het recht om een woning onder dwang te betreden als zij door een rechtbank zijn aangesteld om achterstallige inkomstenbelasting, strafrechtelijke boetes of BTW te innen, of als zij speciale toestemming hebben gekregen van de rechtbank.

In de meeste gevallen moeten de deurwaarders een echte poging doen om een woning vreedzaam te betreden voordat zij toestemming krijgen om geweld te gebruiken, wat te allen tijde redelijk moet zijn; het inslaan van ramen en het afbreken van deuren kan bijvoorbeeld als onredelijk worden beschouwd in de gegeven omstandigheden. Eenmaal in een woning mogen deurwaarders echter met geweld gesloten kasten, deuren en laden openen. Geen enkele gerechtsdeurwaarder mag een persoon fysiek fouilleren; elke poging daartoe kan als een aanval worden beschouwd. Onrechtvaardig in beslag genomen goederen kunnen worden teruggegeven door het verkrijgen van een bevel van replevin van de rechtbank.

Wanneer kunnen deurwaarders een eigendom bezoeken?

Gerechtsdeurwaarders kunnen op elk moment verschijnen, maar de richtlijnen van de sector leggen de meeste bedrijven beperkingen op. Tenzij anders aangegeven door de rechtbank, mogen deurwaarders een eigendom niet bezoeken tussen 21:00 en 06:00 uur. Ze moeten ook voorkomen dat ze op zondagen, feestdagen en met Kerstmis opduiken.

Wat kunnen deurwaarders meenemen?

Gerechtsdeurwaarders kunnen allerlei zaken meenemen uit een woning, waaronder auto’s die op naam van de schuldenaar staan. Voertuigen die onderworpen zijn aan huurkoopovereenkomsten mogen niet door deurwaarders worden meegenomen. Zodra een woning vreedzaam is betreden, nemen de deurwaarders alle goederen die zij denken te verkopen bij een veiling mee om de openstaande schuld te vereffenen.

Wat te doen bij een deurwaarder inschakelen?

Als deurwaarders worden ingeschakeld, moeten de debiteuren actie ondernemen door met hun crediteuren een aflossingsschema te regelen. Bedrijven van derden kunnen helpen bij het opstellen van schuldmanagementplannen, hoewel dit de totale omvang van de schuld kan doen toenemen. In alle gevallen moeten debiteuren hun financiële omstandigheden open en eerlijk met de incassanten bespreken. Als er deurwaarders opduiken, moeten zij buiten de deur worden gehouden en beleefd worden herinnerd aan hun verantwoordelijkheden.